044Gloom

Gloom 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở dưới.
Cao: 20.0 cm Rộng: 22.3 cm Sâu: 17.8 cm
Số trang: 10 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.