0441Chatot

Chatot 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 8.3 cm Sâu: 19.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).