045Vileplume

Vileplume 01

Hướng dẫn: Xây dựng từ nhụy hoa trở xuống, gắn tay và chân khi bạn làm đến. Đóng ở dưới cùng của chân. Hãy tham khảo pdo nếu có thể, vì không phải tất cả các cách hoa đều có kích thước bằng nhau.
Cao: 15.0 cm Rộng: 29.4 cm Sâu: 27.2 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Vileplume 02

Hướng dẫn: Làm từ nhụy hoa xuống, đóng ở dưới.
Cao: 13.0 cm Rộng: 21.5 cm Sâu: 21.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.