0450Hippowdon

Hippowdon 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chi tiết mông giữa hai chân.
Cao: 17.0 cm Rộng: 19.8 cm Sâu: 40.0 cm
Số trang: 12 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).