0472Gliscor

Gliscor 01

Hướng dẫn: Làm phần thân từ đâu xuống, đóng ở đuôi. Làm phần chân đóng ở đáy bàn chân. Làm cánh và dán các phần riêng lẽ lại với nhau.
Cao: 17.5 cm Rộng: 32.0 cm Sâu: 34.5 cm
Số trang: 10 Độ khó: 5 Tác giả: Lord Bruco
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gliscor 02

Hướng dẫn: Làm từ đuôi lên, đóng ở cổ tay. Làm càng và dán vào thân để hoàn thành.
Cao: 21.0 cm Rộng: 21.3 cm Sâu: 13.5 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gliscor 03

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ phần đầu. Làm từng phần riêng biệt nhưng chỉ dán chúng sau khi kết thúc. Cần gia cố bên trong cánh tay để giữ móng vuốt. Dán cánh vào phần giữa đầu và thân. Sau đó, dán keo phần thân và phần đầu.
Cao: 17.1 cm Rộng: 21.0 cm Sâu: 15.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).