049Venomoth

Venomoth 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 19.5 cm Rộng: 37.1 cm Sâu: 10.6 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Venomoth 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 23.0 cm Rộng: 32.2 cm Sâu: 14.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.