061Poliwhirl

Poliwhirl 01

Hướng dẫn: Làm trên xuống, đóng ở dưới.
Cao: 11.3 cm Rộng: 15.7 cm Sâu: 9.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Poliwhirl 02

Hướng dẫn: Làm trên xuống, đóng ở dưới.
Cao: 15.0 cm Rộng: 24.6 cm Sâu: 11.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Pixel-Kakashi
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Poliwhirl 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân.
Cao: 17.0 cm Rộng: 28.0 cm Sâu: 12.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.