0652Chesnaught

Chesnaught 01

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trên xuống, đóng ở chóp đuôi. Sau đó, làm mai rồi dán vào thân.
Cao: 25.2 cm Rộng: 28.4 cm Sâu: 26.2 cm
Số trang: 12 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).