066Machop

Machop 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 13.0 cm Rộng: 11.9 cm Sâu: 10.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Machop 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 11.1 cm Sâu: 14.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.