0686Inkay

Inkay 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở vòng thân kế cuối.
Cao: 18.0 cm Rộng: 20.5 cm Sâu: 11.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).