070Weepinbell

Mẫu 01

Hướng dẫn: Làm từ dưới lên, đóng ở đỉnh đầu
Cao: 14.0 cm Rộng: 20.7 cm Sâu: 8.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.