0706Goodra

Goodra 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 32.0 cm Rộng: 25.8 cm Sâu: 20.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Hisuian Goodra 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 32.8 cm Rộng: 18.4 cm Sâu: 32.7 cm
Số trang: 11 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).