0707Klefki

Klefki 01

Hướng dẫn: Làm thân và các chìa khóa trước khi làm vòng kim loại quanh thân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 11.0 cm Sâu: 4.1 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).