0708Phantump

Phantump 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 13.0 cm Rộng: 17.3 cm Sâu: 8.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Aquametal
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Phantump 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Sừng và đầu đóng ở đáy mỗi phần. Đuôi đóng ở phần tiếp giáp với cổ.
Cao: 13.0 cm Rộng: 17.3 cm Sâu: 8.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Aquametal
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).