0709Trevenant

Trevenant 01

Hướng dẫn: Phần trên từ đầu xuống. Làm phần dưới từ dưới lên. Sau đó, dán hai phần lại với nhau tại mặt phẳng giữa.
Cao: 24.0 cm Rộng: 26.9 cm Sâu: 19.2 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).