071Victreebel

Victreebel 01

Hướng dẫn: Xây dựng từ trên xuống. Hoàn thành phần thân, làm lá và dán chúng vào.
Cao: 17.0 cm Rộng: 22.8 cm Sâu: 17.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Victreebel 02

Hướng dẫn: Xây dựng từ trên xuống. Hoàn thành phần thân, làm lá và dán chúng vào.
Cao: 19.0 cm Rộng: 34.1 cm Sâu: 17.1 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.