0710Pumpkaboo

Pumpkaboo 01

Hướng dẫn: Dán các số giống nhau vào với nhau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 21.5 cm Sâu: 14.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pumpkaboo 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 17.5 cm Rộng: 16.9 cm Sâu: 10.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Yoshitoad96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pumpkaboo 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 21.0 cm Rộng: 22.1 cm Sâu: 14.1 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).