0712Bergmite

Bergmite 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 19.0 cm Rộng: 15.1 cm Sâu: 17.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).