0714Noibat

Noibat 01

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự: Miệng, đầu, tai, lông cổ, cánh, hông, bàn chân.
Cao: 30.0 cm Rộng: 43.9 cm Sâu: 17.8 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Noibat 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 30.0 cm Rộng: 36.0 cm Sâu: 16.4 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).