0722Rowlet

Rowlet 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 15.0 cm Rộng: 13.9 cm Sâu: 13.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Rowlet 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ dưới cùng của cơ thể và đóng ở đỉnh đầu. Dán một lông ở mỗi bên, bắt đầu từ phía trước. Đầu có thể xoay ở bất kỳ vị trí nào bạn muốn, chỉ cần dán các miếng phía trên vòng gồm 14 và 15 vào một vị trí khác và làm theo các phần còn lại của đỉnh đầu. Chiếc nơ và mỏ nên được dán trước khi đóng mô hình. Lưu ý rằng nơ không xoay theo đầu. Sau khi làm bàn chân, đặt chúng trên một bề mặt phẳng và bôi keo vào phần thân dán lại. Nếu bạn muốn mô hình đứng giống như trên pdo và các bức ảnh, bạn sẽ cần đặt một vật nặng ở phía dưới đuôi để giữ nó nằm yên trong khi keo khô
Cao: 14.5 cm Rộng: 11.6 cm Sâu: 11.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Rowlet 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 17.0 cm Rộng: 14.8 cm Sâu: 14.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Rowlet 04

Hướng dẫn: Xem tệp ID và dán các số giống nhau vào với nhau.
Cao: 16.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).