0724Decidueye

Decidueye 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 30.0 cm Rộng: 19.0 cm Sâu: 32.1 cm
Số trang: 10 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Decidueye 02

Hướng dẫn: Xem hướng dẫn trong tệp ID. Dán các số giống nhau vào với nhau.
Cao: 25.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).