0726Torracat

Torracat 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 20.0 cm Rộng: 17.3 cm Sâu: 33.2 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).