0754Lurantis

Lurantis 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 26.0 cm Rộng: 19.2 cm Sâu: 8.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: YoshiToad96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lurantis 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 22.0 cm Rộng: 15.1 cm Sâu: 16.0 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook