077Ponyta

Ponyta 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở dưới cùng của chân sau. Dán “lửa” bằng keo siêu dính. Đọc kĩ các ghi chú trong pdo.
Cao: 15.3 cm Rộng: 4.0 cm Sâu: 18.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ponyta 02

Hướng dẫn: Làm đầu xuống, đóng ở dưới chân sau.
Cao: 18.9 cm Rộng: 5.0 cm Sâu: 22.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ponyta 03

Hướng dẫn: Thực hiện theo các hướng dẫn ngắn trên mẫu.
Cao: 12.0 cm Rộng: 6.8 cm Sâu: 11.6 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.