079Slowpoke

Slowpoke 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau. Đóng ở chóp đuôi.
Cao: 17.0 cm Rộng: 12.3 cm Sâu: 26.7 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Slowpoke 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau. Đóng ở chóp đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 12.7 cm Sâu: 30.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Glarian Slowpoke 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau. Đóng ở chóp đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 12.7 cm Sâu: 30.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.