0792Lunala

Lunala 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 33.0 cm Rộng: 44.8 cm Sâu: 14.8 cm
Số trang: 12 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook