081Magnemite

Magnemite 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, gắn vít khi làm đến. Nam châm có thể gắn ở cuối hoặc ngay trước khi đóng.
Cao: 10.2 cm Rộng: 20.0 cm Sâu: 8.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Magnemite 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau. Dán nam châm và vít sau khi làm xong phần thân.
Cao: 10.0 cm Rộng: 16.4 cm Sâu: 7.8 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Magnemite 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau. Dán nam châm và vít sau khi làm xong phần thân.
Cao: 10.9 cm Rộng: 16.8 cm Sâu: 8.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).