0814Raboot

Raboot 01

Hướng dẫn: Làm đầu từ trên xuống, đóng ở đáy tròn. Làm phần thân từ dưới lên cổ, đóng ở chi tiết tròn không có khớp nối. Dán đầu vào cổ để hoàn thành.
Cao: 25.0 cm Rộng: 18.1 cm Sâu: 10.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: JPOP
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook