0815Cinderace

Cinderace 01

Hướng dẫn: Bắt đầu với phần đầu, làm tai và búi tóc màu đỏ, sau đó tiếp tục đi xuống cổ, thân và chân. Đuôi được làm riêng biệt và có thể được dán vào mông bất kỳ lúc. Thêm vật nặng trước khi đóng ở chân để giúp nó tự đứng.
Cao: 24.2 cm Rộng: 7.8 cm Sâu: 8.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Rakogis
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook