0816Sobble

Sobble 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 19.0 cm Rộng: 9.1 cm Sâu: 12.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sobble 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 20.0 cm Rộng: 10.5 cm Sâu: 17.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Ultimate
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook