0840Applin

Applin 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 10.0 cm Rộng: 6.4 cm Sâu: 10.5 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Ultimate
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Applin 02

Hướng dẫn: Chỉ cần làm từ mắt xuống, dán đuôi khi bạn có thể và đóng ở dưới cùng của quả táo.
Cao: 17.3cm Rộng: 11.7 cm Sâu: 18.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook