0844Sandaconda

Sandaconda 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu về sau, đóng ở đuôi.
Cao: 16.0 cm Rộng: 16.0 cm Sâu: 33.0 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook