0851Centiskorch

Centiskorch 01

Hướng dẫn: Làm từ dưới lên, đóng ở dãy lưng chỉ có một khớp nối.
Cao: 20.0 cm Rộng: 10.0 cm Sâu: 27.2 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gigantamax Centiskorch 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu về sau, đóng ở đuôi.
Cao: 30.0 cm Rộng: 38.7 cm Sâu: 134.1 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook