0861Grimmsnarl

Gigantamax Grimmsnarl 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 52.0 cm Rộng: 28.7 cm Sâu: 30.3 cm
Số trang: 13 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook