091Cloyster

Cloyster 01

Hướng dẫn: Làm phần vỏ riêng, mặt riêng.
Cao: 10.0 cm Rộng: 15.2 cm Sâu: 12.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cloyster 02

Hướng dẫn: Làm phần vỏ riêng, mặt riêng.
Cao: 17.0 cm Rộng: 19.9 cm Sâu: 18.8 cm
Số trang: 11 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.