094Gengar

Gengar 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 13.3 cm Rộng: 13.6 cm Sâu: 10.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon – POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gengar 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 16.0 cm Rộng: 19.7 cm Sâu: 12.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gengar 03

Hướng dẫn: Bắt đầu với những cái gai trên lưng, tập trung vào mặt, bụng, cánh tay, chân và đóng ở đuôi.
Cao: 17.5 cm Rộng: 15.6 cm Sâu: 15.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Pixel-Kakashi & Skelekitty
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gengar 04

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 23.2 cm Sâu: 13.2 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Gengar 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 19.0 cm Rộng: 24.3 cm Sâu: 29.2 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Gengar 02

Hướng dẫn: Bắt đầu với các gai ở đỉnh trán và chắn chắc làm đúng theo các con số. Bàn tay là phần khó của mô hình, dành thời gian của bạn với chúng, làm theo các con số và hướng dẫn và bạn sẽ ổn. Bắt đầu chúng ở giữa và làm các gai xung quanh nó, có một số tab màu và các đường gấp gợi ý trên .pdo để giúp đỡ. Đóng bàn tay ở phía dưới và dán vào cánh tay. Đóng mô hình ở dưới cùng của cơ thể. 
Cao: 15.0 cm Rộng: 22.8 cm Sâu: 19.8 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Gengar 03

Hướng dẫn: Làm từ các gai trên đầu xuống, đóng ở đáy.
Cao: 20.0 cm Rộng: 26.9 cm Sâu: 23.1 cm
Số trang: 11 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gigantamax Gengar 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Mô hình này không cần đóng.
Cao: 30.0 cm Rộng: 39.6 cm Sâu: 47.9 cm
Số trang: 15 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)