102Exeggcute

Exeggcute 01

Hướng dẫn: Làm từng quả riêng biệt, đóng ở đáy mỗi quả.
Cao: 10.0 cm Rộng: 21.8 cm Sâu: 22.3 cm
Số trang: 7 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Exeggcute 02

Hướng dẫn: Làm từng quả riêng biệt, đóng ở đáy mỗi quả.
Cao: 8.0 cm Rộng: 20.7 cm Sâu: 20.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: x Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).