103Exeggutor

Exeggutor 01

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống. Kết thúc ở dưới cùng chân sau.
Cao: 21.0 cm Rộng: 23.0 cm Sâu: 22.4 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Exeggutor 01

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống. Kết thúc ở dưới cùng chân sau.
Cao: 50.0 cm Rộng: 26.5 cm Sâu: 34.7 cm
Số trang: 13 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook

TÁC PHẨMTÁC GIẢMẪUNHẬN XÉT