103Exeggutor

Exeggutor 01

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống. Kết thúc ở dưới cùng chân sau.
Cao: 21.0 cm Rộng: 23.0 cm Sâu: 22.4 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Exeggutor 01

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống. Kết thúc ở dưới cùng chân sau.
Cao: 50.0 cm Rộng: 26.5 cm Sâu: 34.7 cm
Số trang: 13 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Exeggutor 02

Hướng dẫn: Làm theo hướng dẫn trong tệp ID.
Cao: 30.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.