109Koffing

Koffing 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 15.0 cm Rộng: 14.0 cm Sâu: 14.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Koffing 02

Hướng dẫn: Làm trên xuống, đóng ở chi tiết dưới đầu lâu.
Cao: 13.0 cm Rộng: 13.4 cm Sâu: 12.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Diddy’s Crafts
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.