112Rhydon

Rhydon 01

Hướng dẫn: Làm từ sừng xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 19.9 cm Sâu: 25.0 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Rhydon 02

Hướng dẫn: Làm từ sừng xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 16.0 cm Rộng: 17.6 cm Sâu: 26.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.