115Kangaskhan

Kangaskhan 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 17.8 cm Rộng: 15.1 cm Sâu: 22.5 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini, Milton22x & Ravamaster
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Kangaskhan 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Đóng ở đuôi con mẹ, bàn chân con con. Có thể dùng tăm hoặc thép để tạo hình như mẫu.
Cao: 23.0 cm Rộng: 26.5 cm Sâu: 17.4 cm
Số trang: 11 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Kangaskhan 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở bàn chân.
Cao: 23.0 cm Rộng: 23.2 cm Sâu: 33.5 cm
Số trang: 13 Độ khó: 3 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Kangaskhan 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 26.0 cm Rộng: 26.1 cm Sâu: 31.4 cm
Số trang: 13 Độ khó: 3 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.