117Seadra

Seadra 01

Hướng dẫn: Làm từ đuôi lên, đóng ở miệng.
Cao: 15.0 cm Rộng: 11.8 cm Sâu: 13.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: BZrK
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Seadra 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh đầu, làm theo các con số cho đến khi bạn hoàn thành bụng, đặt nó sang một bên và xây dựng đuôi, bắt đầu từ đỉnh. Đóng ở số 72, nối thân và đuôi. Hướng dẫn thêm có trong mẫu.
Cao: 25.8 cm Rộng: 23.7 cm Sâu: 20.9 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Seadra 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống đến hết phần bụng. Làm phần đuôi từ dưới lên. Đóng bằng cách dán chi tiết nối bụng và đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 18.2 cm Sâu: 16.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).