126Magmar

Magmar 01

Hướng dẫn: Cẩn thận với cánh tay và làm theo hướng dẫn trong pdo.
Cao: 19.9 cm Rộng: 15.4 cm Sâu: 18.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Magmar 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 20.0 cm Rộng: 19.6 cm Sâu: 18.1 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.