131Lapras

Lapras 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở bụng.
Cao: 18.4 cm Rộng: 20.1 cm Sâu: 18.2 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lapras 02

Hướng dẫn: Làm từ trước sau, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 19.7 cm Sâu: 20.5 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lapras 03

Hướng dẫn: Làm từ trước sau, đóng ở chi tiết dưới của đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 16.9 cm Sâu: 17.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lapras 04

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 17.0 cm Rộng: 26.1 cm Sâu: 19.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lapras 05

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 22.5 cm Rộng: 32.0 cm Sâu: 23.8 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gigantamax Lapras 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 21.0 cm Rộng: 26.8 cm Sâu: 26.5 cm
Số trang: 11 Độ khó: 3 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.