132Ditto

Ditto 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số.
Cao: 13.0 cm Rộng: 15.6 cm Sâu: 11.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ditto 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 11.0 cm Rộng: 14.4 cm Sâu: 10.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.