135Jolteon

Jolteon 01

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự các con số. Khó ở bộ gai, vì vậy hãy chú ý đến thứ tự và xem hướng dẫn trong pdo.
Cao: 18.0 cm Rộng: 13.3 cm Sâu: 19.0 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Jolteon 02

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự tai, đầu, thân, lông.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 2 Độ khó: 1 Tác giả: tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Jolteon 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đáy bàn chân sau.
Cao: 14.4 cm Rộng: 11.0 cm Sâu: 18.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Jolteon 04

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đáy bàn chân sau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 16.8 cm Sâu: 28.4 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Jolteon 05

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự các số. Bắt buộc gấp nếp cho các gai. Bắt đầu với cái đầu và đóng nó ở phía dưới đầu. Làm chân và sau đó đi lên, cho đến khi bạn đóng cơ thể ở cổ. Làm lông cổ và dán nó vào vị trí của nó và dán đầu vào cơ thể, sau đó dán tai. Dán phần lông màu vàng vào mông.
Cao: 7.5 cm Rộng: 6.2 cm Sâu: 6.1 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Lyrin
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.