137Porygon

Porygon 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Tự do dán điều chỉnh hướng của đầu.
Cao: 15.0 cm Rộng: 15.7 cm Sâu: 15.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Porygon 02

Hướng dẫn: Làm phần đầu, thân, đuôi riêng biệt. Sau đó, dán chúng lại với nhau. Tự do điều chỉnh hướng của phần đầu.
Cao: 10.0 cm Rộng: 9.6 cm Sâu: 13.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Porygon 03

Hướng dẫn: Làm từng khối đa giác đọc lập rồi dán chúng lại với nhau.
Cao: 12.0 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 19.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.