144Articuno

Articuno 01

Hướng dẫn: Làm từ mỏ, đầu, cánh và chân. Hãy cẩn thận với cánh. Đọc thêm hướng dẫn trong pdo.
Cao: 14.7 cm Rộng: 38.3 cm Sâu: 34.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Articuno 02

Hướng dẫn: Làm phần thân bắt đầu từ đầu, cánh, đóng ở vị trí tiếp giáp với đuôi. Phần đuôi bắt đầu từ chóp đuôi làm ngược vào trong. Phần chân bắt đầu làm từ móng về phía đùi. Cuối cùng, dán có phần đó lại với nhau.
Cao: 30.0 cm Rộng: 30.7 cm Sâu: 28.0 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)