145Zapdos

Zapdos 01

Hướng dẫn: Mẫu này là 2D. Đọc thể hướng dẫn trong pdo.
Cao: 20.5 cm Rộng: 20.0 cm Sâu: 14.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: gipi
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Zapdos 02

Hướng dẫn: Làm từ mỏ xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 23.2 cm Rộng: 21.2 cm Sâu: 18.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Zapdos 03

Hướng dẫn: Khuyến cáo gấp nếp cho đầu trước, cánh, bàn chân. Bắt đầu làm đầu và mỏ. Cẩn thận với cái mỏ, nó rất nhỏ. Sau đó, làm việc phía sau của đầu, và gắn bộ cánh. Tiếp tục, làm việc xuống thân. Tương tự với bàn chân – hãy chắc chắn dán ngón chân trước khi dán bàn chân và lông đùi. Đóng ở đuôi.
Cao: 25.9 cm Rộng: 27.8 cm Sâu: 15.4 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Zapdos 04

Hướng dẫn: Làm từ mở ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 28.0 cm Rộng: 43.8 cm Sâu: 30.6 cm
Số trang: 16 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)