146Moltres

Moltres 01

Hướng dẫn: Làm từ mỏ về sau. Các chi tiết lửa là 2D, cắt tỉa trước khi dán.
Cao: 30.6 cm Rộng: 28.1 cm Sâu: 33.6 cm
Số trang: 16 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Moltres 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 23.0 cm Rộng: 43.7 cm Sâu: 25.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)